Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
2018. október 20.

Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány

Adatok

Alapítvány nyilvántartási szám:
1726
Székhely:
8734 Somogyzsitfa, Ady Endre u. 8.
Levelezési cím:
8734 Somogyzsitfa, Ady Endre u. 8.
Elérhetőség:
06/85/312-051
06/30/748-2998
Adószám:
18765632 – 1 – 14
Számlavezető Bank:
M7 Takarékszövetkezet
8700 Marcali, Rákóczi Ferenc u. 16.
Bankszámlaszám:
66900038 – 10004184
Alapítvány képviselője:
Bácsics Gábor elnök
Kuratóriumi tagok:
Tóth Krisztina, Varga Zsolt

Célok, tevékenységek

Az 1996-an alapított Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány célja:

  • az oktató – nevelő munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, fejlesztése
  • hátrányos helyzetű tanulók segélyezése
  • kulturális, sport, tanulmányi, szakmai rendezvények szervezése
  • kiemelkedő tanulmányi, sport, kulturális, szakmai eredményeket elért tanulók és dolgozók javadalmazása
  • az intézmény műemlékvédelmi és természetvédelmi értékeinek megóvása, fejlesztése

A Közalapítvány alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége:

  • szociális tevékenység, családsegítés
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Az alapítvány 2015-ben 2.135.000 Ft-ot fordított az Alapító Okiratban meghatározott célok elérésére, amelyből a jó tanuló, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására 817.000 Ft-ot fizettünk ki.

Továbbra is köszönettel várjuk külső szervezetek, cégek, egyéb pártolók anyagi és más jellegű segítő szándékú támogatását, illetve személyi jövedelemadójuk 1 %- ának részünkre való felajánlását, hozzájárulva céljaink eléréséhez, további sikereinkhez.

dokumentumok

Alapítvány alapító okirata
Alapítvány pénzkezelési szabályzata
Alapítvány egy százalék
Kuratóriumi jegyzőkönyv

friss hírek

EGÉSZSÉGNAP
Szőcsényben
Gólyaavató
Szőcsény 2018
PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAPOT
2018. november 10-én
Étkezési térítési díj fizetés
minden hónap 15-ig
Országos Haditorna Verseny Somogy megyei döntője
A kaposvári 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred laktanyájában

ökoiskola

pályázat