Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
2019. július 23.

Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány

Adatok

Alapítvány nyilvántartási szám:
1726
Székhely:
8734 Somogyzsitfa, Ady Endre u. 8.
Levelezési cím:
8734 Somogyzsitfa, Ady Endre u. 8.
Elérhetőség:
06/85/312-051
06/30/748-2998
Adószám:
18765632 – 1 – 14
Számlavezető Bank:
M7 Takarékszövetkezet
8700 Marcali, Rákóczi Ferenc u. 16.
Bankszámlaszám:
66900038 – 10004184
Alapítvány képviselője:
Bácsics Gábor elnök
Kuratóriumi tagok:
Tóth Krisztina, Varga Zsolt

Célok, tevékenységek

Az 1996-an alapított Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány célja:

  • az oktató – nevelő munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, fejlesztése
  • hátrányos helyzetű tanulók segélyezése
  • kulturális, sport, tanulmányi, szakmai rendezvények szervezése
  • kiemelkedő tanulmányi, sport, kulturális, szakmai eredményeket elért tanulók és dolgozók javadalmazása
  • az intézmény műemlékvédelmi és természetvédelmi értékeinek megóvása, fejlesztése

A Közalapítvány alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége:

  • szociális tevékenység, családsegítés
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Az alapítvány 2015-ben 2.135.000 Ft-ot fordított az Alapító Okiratban meghatározott célok elérésére, amelyből a jó tanuló, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására 817.000 Ft-ot fizettünk ki.

Továbbra is köszönettel várjuk külső szervezetek, cégek, egyéb pártolók anyagi és más jellegű segítő szándékú támogatását, illetve személyi jövedelemadójuk 1 %- ának részünkre való felajánlását, hozzájárulva céljaink eléréséhez, további sikereinkhez.

dokumentumok

Alapítvány alapító okirata
Alapítvány pénzkezelési szabályzata
Alapítvány egy százalék
Kuratóriumi jegyzőkönyv

friss hírek

Mesztegnyőn jártunk ...
2019
Pedagógus nap a Góbé-tanyán
2019
Tanévzáró
Szőcsényben
Ssőcsényi diákok Bodrogon, a Paint Ball pályán
2019
Országos fotó és rajzpályázat kiállítás
Marcali Kulturális Korzóban

Videó

ökoiskola

pályázat