Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
2019. május 22.

Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány

Adatok

Alapítvány nyilvántartási szám:
1726
Székhely:
8734 Somogyzsitfa, Ady Endre u. 8.
Levelezési cím:
8734 Somogyzsitfa, Ady Endre u. 8.
Elérhetőség:
06/85/312-051
06/30/748-2998
Adószám:
18765632 – 1 – 14
Számlavezető Bank:
M7 Takarékszövetkezet
8700 Marcali, Rákóczi Ferenc u. 16.
Bankszámlaszám:
66900038 – 10004184
Alapítvány képviselője:
Bácsics Gábor elnök
Kuratóriumi tagok:
Tóth Krisztina, Varga Zsolt

Célok, tevékenységek

Az 1996-an alapított Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány célja:

  • az oktató – nevelő munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, fejlesztése
  • hátrányos helyzetű tanulók segélyezése
  • kulturális, sport, tanulmányi, szakmai rendezvények szervezése
  • kiemelkedő tanulmányi, sport, kulturális, szakmai eredményeket elért tanulók és dolgozók javadalmazása
  • az intézmény műemlékvédelmi és természetvédelmi értékeinek megóvása, fejlesztése

A Közalapítvány alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége:

  • szociális tevékenység, családsegítés
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Az alapítvány 2015-ben 2.135.000 Ft-ot fordított az Alapító Okiratban meghatározott célok elérésére, amelyből a jó tanuló, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására 817.000 Ft-ot fizettünk ki.

Továbbra is köszönettel várjuk külső szervezetek, cégek, egyéb pártolók anyagi és más jellegű segítő szándékú támogatását, illetve személyi jövedelemadójuk 1 %- ának részünkre való felajánlását, hozzájárulva céljaink eléréséhez, további sikereinkhez.

dokumentumok

Alapítvány alapító okirata
Alapítvány pénzkezelési szabályzata
Alapítvány egy százalék
Kuratóriumi jegyzőkönyv

friss hírek

Pályázati kiírás igazgatói beosztás betöltésére
Szőcsényben
Kedvezményes agrár képzési lehetőségek felnőtteknek!
Szőcsényben
Ballagás 2019
Szőcsényben
Paint Ball rendezvény
2019
Országos fotó és rajzpályázat kiállítás megnyitó
Marcali Kulturális Korzóban

Videó

ökoiskola

pályázat